Курс ділової англійської Market leader Intermediate розрахований на людей, що володіють англійською на рівні Upper-Intermediate та прагнуть вдосконалити навики усного та письмового бізнес спілкування. Він триватиме 4,5  місяці двічі на тиждень по 2 години. Вартість: 4 500 грн. разом з підручниками. 

Цей курс розроблено у співпраці з Financial Times, одним з основних джерел бізнес інформації в світі. Співорганізатор - англійський мовний центр «Амерікана».

Це спеціалізований курс бізнес англійської для підприємців та працівників великих міжнародних корпорацій. Він охоплює вивчення різноманітних аспектів бізнес спілкування, зокрема навики ведення переговорів та телефонних перемовин, участі в конференціях, підписання угод з клієнтами. Окрема увага приділяється оформленню бізнес документації, ведення бізнес-листування, написання резюме, аплікаційних листів і т.д..

Цілі курсу:
• Розвинути мовні навики, необхідні для успішного ведення бізнесу, таким чином підвищивши конкурентно-спроможність учасників курсу на ринку праці.
• Збагатити лексичний (словниковий) запас студентів та розвинути здатність вільно висловлюватись на цілу низку бізнес-тем.
•  Вдосконалити навики аудіювання, аналізу почутого та нотування ключової інформації
• Розглянути потенційні непорозуміння, що виникають в процесі міжнародного бізнес спілкування з представниками інших національностей та навчитись реагувати в таких випадках.

Методи та підходи:
Навчання за методикою даного курсу робить акцент на розвитку комунікативних навиків.
Вивчення додаткового граматичного матеріалу інтегровано в кожну тему курсу.
Зокрема у ході викладання даного крусу ділової англійської мови використовуються методи вивчення мови за допомогою:
• Читання та аналізу прочитаного
• Поглибеного вивчення ділової лексики
• Аудіювання, розвитку навиків сприйняття на слух
• Письма


Тематичне наповнення:
• Курс складається з 12 тем, серед яких зокрема Світові Бренди, Конкуренція, Ділова Етика, Міжнародні Ринки, Реклама і т.д.
• Курс розроблено на основі сучасного автентичного мовного матеріалу, що відображає найновіші тенденції в світі бізнесу.
• Матераіли для читання, наведені в підручнику, взяті з Financial Times та інших спеціалізованих періодичних видань.

Реєстрація на сайті http://horizon.com.ua/all-events/meetings/all/kursu 

Реєстрація триває до 10 квітня.