Захід відбудеться 21-23 травня 2015 року, м. Чернівці (Україна) на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. ЧНУ імені Юрія Федьковича — один із найстаріших класичних університетів в Україні. Розташований у величній будівлі сучасних Чернівців – комплексі, спорудженому в 1864-1882 рр. як резиденція буковинських митрополитів за проектом відомого чеського архітектора Йосифа Главки. З 2011 року Університет включено до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

 
Цьогоріч в ході роботи конференції плануються: виступи представників влади, бізнесу та провідних науковців краю; проведення круглих столів з фахівцями-практиками та секційних засідань, що будуть проводитись за такими напрямками:

1. Теоретико-методологічні засади дослідження розвитку соціально-економічних систем;

2. Напрямки забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в сучасних соціально-економічних умовах;

3. Розвиток системи фінансових відносин в умовах європейської інтеграції та забезпечення  економічного зростання;

4. Особливості розвитку механізмів менеджменту та трансформації діяльності підприємств в умовах прискорення євроінтеграційних процесів;

5. Особливості застосування маркетингових інструментів з урахуванням тенденцій розвитку національної економіки;

6. Розвиток теорії та удосконалення практики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в сучасних умовах господарювання;

7. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці як інструменти соціально-економічного розвитку;

8. Удосконалення інструментарію та механізму активізації міжнародної економічної співпраці країни та її регіонів в умовах євроінтеграції та глобалізаційних викликів;

9. Соціальне підприємництво: світові тенденції та досвід запровадження в Україні.

 

До участі у IC YESS-2015 запрошуємо авторів оригінальних (не опублікованих раніше) доповідей, які описують результати досліджень в галузі економіки.  Водночас, учасники конференції мають можливість публікації статей на спеціальних умовах в Науковому віснику Чернівецького університету, серія «Економіка», який внесено до переліку наукових фахових видань України з економіки (Бюлетень ВАК України, № 5, 2010, ст. 10).

Адреса оргкомітету:

Кафедра „Фінансів і кредиту”, економічний ф-т, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кім. 7А, вул. Кафедральна 2, м. Чернівці, Україна, 58004

Е-mаіl: [email protected] та [email protected]