Кожна людина унікальна. Народження її - наслідок мільйонів закономірностей, випадковостей і збігів. Подібно дому, який спирається на свій фундамент, особистість людини спирається на систему базисних переконань і уявлень про себе, інших людях і навколишньому світі.

Ці переконання та уявлення визначають життєвий вибір і поведінку людини, формують основну життєву позицію. Сценарій майбутнього і світоглядна основа закладаються у вибудовуваний фундамент з перших днів життя.

*орг. внесок: 130 грн - входять виключно організаційні витрати.


Як створити сприятливі умови для розвитку сильної вільної Особистості? Як допомогти у формуванні високоморальних цінностей, які визначають поведінку дитини і успішність побудови її взаємин з оточуючими? Новий погляд на природу людини дозволить розібратися в питаннях виховання і навчання дітей і допоможе виявити основну мету розвитку.

Тривалість: 6-7 годин

Цільова аудиторія:
Педагоги, психологи (сімейні, шкільні, дитячі), соціологи, і всі хто цікавитеся питаннями гармонійного розвитку дітей.

Мета заходу:

На семінарі Ви дізнаєтесь:
• Що таке критичні стадії розвитку: з'єднання (симбіоз) і відділення (сепарація), первинний і вторинний гормональні сплески.
Як допомогти дитині повністю пройти і завершити ці стадії?
• На що спрямовані сучасні розвиваючі методики? Чому важливо поряд з розвитком інтелекту дитини навчити його інтуїтивно-чуттєвого сприйняття і пізнання світу? Як це пов'язано з розвитком Особистості?
• Як ми обмежуємо свідомість дітей? Різні батьківські стани. Роль деструктивного критикуючого батьківського стану у формуванні заборон і приписів. Роль гіперопіки батьківського ставлення у формуванні залежності, пасивності і несамостійності.
• Як закласти основи добродушності, людяності та моралі? Допоміжні методи: творчість, казкотерапія, фільми, мультфільми, література, гра та ін.

А так само вас чекає:
Майстер-клас з казкотерапії. Під час семінару тренера-ведучи відповідять на всі ваші питання, що стосуються викладеної теми і не тільки!

*орг. внесок: 130 грн - входять виключно організаційні витрати.

консультації за тел. 050-8716538, 097-5759877