Тренінг Людмили Царюк на тему: «Управління персоналом. Управління в стилі коучинг».

Цілі тренінгу:

 • засвоїти принципи управління, що розвивають персонал
 • освоїти сучасні методи нематеріальної мотивації персоналу та навчитись ефективно їх використовувати
 • оволодіти технологіями мотивуючого, розвиваючого та навчального делегування повноважень.

У програмі:

1. Модель стратегічного управління. Постановка цілі — аналіз ситуації — планування. Індивідуальне відпрацювання.
2. Постановка цілей та задач підлеглим

 • Сучасні психотехнології постановки цілей (Smart++).  Індивідуальне відпрацювання.
 •  Психотехнології аналізу своїх ресурсів. Робота в парах.
 • Планування досягнення цілі. Визначення мотивації на її досягнення. Індивідуальне відпрацювання.
 • Технології пошуку вирішення складних задач, що виникають на шляху досягнення цілі. Модерація.
 • Розстановка пріоритетів (за мотивами матриці Ейзенхауера). Пастки  матриці.
 • Використання правила Парето у рішенні решении амбіційних задач.

3. Делегування  повноважень

 • Делегування як мотивація. Етапи мотивувального делегування. Розробка в командах і аналіз.
 • Організаційні і психологічні «бар’єри» делегування.
 • Особливості подолання. Робота в командах.
 • Що необхідно делегувати для підвищення (збереження високої) мотивації співробітників. Робота в командах.

Психотехнології вибору спіробітника для мотивувального делегування.  Модерація.

4. Нематеріальна мотивація персоналу. Лідерство в управлінні.

 • Типології співпрацівників: процес-результат; одинак-лідер-командний гравець. Особливості мотивації і демотивації. Відпрацювання в підгрупах.
 • Рівні зрілості підлеглих і особливості мотивації кожного рівня.
 • Піраміда потреб і особливості її ефективного застосування в мотивації. Робота в командах: створення мотивувальних факторів для підлеглих згідно корпоративної культури компанії.
 • Три «кити» в ефективності мотивування персоналу.
 • Поняття мотивувального контролю.

5. Відпрацювання отриманих  знань у рольовій грі. Навчання проводиться за спеціально розробленими методиками, для навчання дорослих.