Основні вимоги до самостійної конкурсної наукової роботи:

1. В структурі повинні бути передбачені такі розділи: постановка проблеми, опис актуальності цієї проблеми, формулювання мети і завдань дослідження, опис використовуваної методики для збору первинної маркетингової інформації, опис процедури збору вторинної інформації, опис використовуваної методики аналізу отриманої маркетингової інформації, аналіз отриманих результатів, основні висновки.

2. У вступі повинна бути розкрита актуальність теми, певні цілі, сформульовані мета і завдання. В основній частині потрібно назвати джерела отримання інформації, показати і обґрунтувати доцільність вибору інформаційного джерела, доцільність використання застосовуваних методів аналізу інформації; коротко описати методику збору та обробки первинної маркетингової інформації; надати дані самого дослідження, акцентувати увагу на методах, за допомогою яких будуть проаналізовані результати. У висновках потрібно проаналізувати дані дослідження, а також сформулювати власні рекомендації.

3. В тексті повинні бути посилання та список використаних джерел та літератури. Це має бути оригінальне дослідження на основі збору, обробки та аналізу інформації, без абстрактних роздумів, а також відповідати вимогам за структурою.

4. Представлена робота повинна містити не більше 35 сторінок, 14 кеглем,через 1,5 інтервали. Робота повинна подаватися з рецензією наукового керівника. Кінцевий термін подачі роботи 25 листопада 2015 р.

5. Результати дослідження представляються разом з презентаційною версією (до 10 слайдів в програмі PP). Роботи надаються в паперовому та електронному вигляді.

6. Критерії оцінки наукових студентських робіт наведені у додатку А.

Кращі роботи будуть рекомендовані для участі у конкурсах наукових студентських робіт:

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт Міністерства освіти і науки України.

2. Конкурс наукових робіт "Молодь опановує маркетинг" імені Ігоря Ткаченко, який проводиться Українською асоціацією маркетингу, Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана та компанією TNS Україна (детальна інформація за адресою http://uam.in.ua/rus/projects/new-people/).

Переможців очікують спеціальні нагороди.