Курс створено психологом Оленою Черниш.

Обсяг курсу: 36 години. Вартість: 640 грн. Форма навчання: дистанційна.

Першочергова задача, яка стоїть перед вчителями, — активізація творчого потенціалу школярів, формування зацікавленості до навчальної діяльності, усвідомлення впевненості у власних силах. Програма даного курсу пропонує вчителям ознайомитися з новими розробками, методами, техніками, підходами, спрямованими на розкриття творчих здібностей кожної дитини, створення пізнавального інтересу та мотивації до процесу навчання. В умовах сучасної школи такі форми викладання стануть передумовою фундаментального, гармонійного розвитку особистості дитини.

Викладаючи будь-яку шкільну дисципліну, вчитель повинен:

 • заохочувати учнів до максимального використання їх внутрішнього потенціалу;
 • підтримувати формування здорової самооцінки;
 • спонукати до самостійної підготовки та пошуку інформації;
 • позитивно впливати на соціалізацію у колективі.

Програма курсу представляє інтерактивні форми праці викладачів, які можуть бути використані під час уроку зі школярами середньої та старшої школи для:

 • розвитку психічних процесів вихованців;
 • стимулювання пізнавальних активностей;
 • зміни взаємодії педагог — учень;
 • формування навичок самостійного здобуття знань;
 • підсилювання здатності школярів до самоконтролю.

Така методика сприяє зниженню травмуючих впливів під час оцінювання знань, надає можливість обрання форми та стилю відповіді, визначати співрозмовника, що співвідноситься індивідуальним особливостям кожної дитини.

Курс розрахований на викладачів старших класів, шкільних психологів.

Мета курсу: спонукати вчителів розкривати творчий потенціал за допомогою інтерактивних форм організації навчального процесу, створення придатних умов для покращення ефективного засвоєння викладеного матеріалу та соціалізації школярів середньої і старшої школи

Завдання курсу:

 • скерувати роботу викладачів на всебічний розвиток учнів через творчу складову навчального процесу;
 • спрямувати компетенції викладачів на самостійне здобуття, поглиблення нових знань, розвиток особистих здібностей учнів;
 • удосконалювати навички педагогів для вмотивованого пізнання школярами освітньої програми;
 • заохочувати вчителів до організації навчального процесу з використанням ігрових методик для зростання впевненості в собі та підвищення результатів оцінювання знань учнів;
 • підштовхувати вчителів до науково-освітньої діяльності, зміцнення професійного рівня;
 • приділяти увагу психоемоційним процесам, творчому потенціалу, комунікації педагогів.

Передбачуваний ефект:

 • заохочення викладачів освітніх закладів до творчості;
 • позитивна вмотивованість педагогів;
 • впровадження ігрових форм організації викладацької діяльності;
 • оволодіння новими інноваційними методами викладення матеріалу для розширення обсягу знань школярів, оцінювання та перевірки рівня оволодіння знаннями.

Після проходження курсу ви отримаєте свідоцтво із зазначенням академічних годин.