Біологія

Біологію можна сміливо називати наукою про життя, адже вона вивчає його у всіх проявах, починаючи від найпростіших організмів, закінчуючи людиною, їх взаємодію, будову, поширення та зв'язки з неживою природою.

Сама наука виникла як потреба людини під час розвитку її матеріальних умов існування (виробництво, медицина тощо). Сьогодні ця наука настільки швидко розвивається, що складає собою цілий комплекс дисциплін та галузевих спрямувань, залежно від об’єктів дослідження: бактеріологія, вірусологія, мамаліологія та інші. Нині можна виділити близько восьмидесяти біологічних дисциплін.

Широкомасштабними є і методи сучасних біологічних досліджень. Так метод спостережень використовується морфологічними науками, а особливості об’єктів визначаються без стороннього втручання. Порівняльний метод за основу бере схожі та відмінні риси об’єктів. Експериментальний для досліджень створює штучні умови та втручання для з'ясування певних наслідків. Моніторинг передбачає постійне спостереження за об’єктами та їх станом. Моделювання має на увазі дослідження через імітацію процесів, явищ чи організмів. І статистичний метод реалізується через обробку кількісних даних інших методів.

Шкільна програма включає вивчення основ біології, ботаніки, зоології та біології людини. Завершальним етапом є курс загальної біології. Всі вони спрямовані на формування компетентностей у сучасних школярів та збалансованого розвитку. Діти оволодівають інформацією про навколишній світ та себе, розглядають глобальні проблеми збереження природи та актуальні питання здоров'я людини.

Даний розділ розкриває дуже широкий спектр навчального матеріалу. Тут є і розробки до уроків з різних біологічних дисциплін, і презентації, присвячені екологічним питанням для виховних годин, і розгляд методів навчання, спрямованих на підвищення пізнавального інтересу учнів та розширення їх кругозору тощо.

Біографія

У кожного з нас мабуть колись виникало бажання написати власну історію життя. Саме цей опис і визначає основну характеристику поняття біографії. Вона спрямована записати основні факти, моменти, дати та події з життя будь-якої людини.

В залежності від спрямованості, біографія може бути декількох видів. Так, автобіографія – це опис власного життя, подій та фактів. Художня біографія здебільшого використовується для ознайомлення з життєвим шляхом історичних осіб, наприклад, письменників. Вона покликана розкрити духовний світ, погляди, певні психологічні особливості та спрямування конкретної людини на тлі історичних подій або життєвих ситуацій. Існує ще такий вид, як наукова біографія. Вона спрямована на дослідження та оприлюднення наукових досягнень провідних вчених, винахідників у переплетінні з їх життєвим шляхом.

Проте, біографію можна використовувати і в простому розумінні опису життя людини без зазначення впливу тих чи інших подій, тобто простим викладом дат та фактів.

В шкільній практиці для ознайомлення із діяльністю видатних постатей та їхнім впливом на ту чи іншу сферу нашого життя найчастіше використовуються художня та наукова біографії. Це відбувається здебільшого на уроках літератури, природничих наук (біології, фізиці, хімії тощо). Інколи вивчення біографії дає нам краще зрозуміти, що саме хотів передати нам автор того чи іншого твору, або що спонукало винахідника до розробки конкретного пристрою.

В даному розділі можна познайомитись з добіркою біографій видатних людей, які зробили неоціненний вклад як в світовий, так і український розвиток суспільного життя.