Загальне розуміння мистецтва визначає його, як форму суспільної свідомості, яку виражають за допомогою застосування образів чуттєвого характеру в залежності від ідеалів естетичного характеру.

Майстерність у певній зайнятості також називають мистецтвом. Мистецтво – це наука в освітньому навчальному закладі, вона є напрямом художнього та естетичного спрямування, які за своєю формою направлені на розвинення емоційних та чуттєвих сфер школярів, формують у них критичне, художнє, образне, асоціативне мислення, розвивають креативні починання та творчі здібності, допомагають проявити творчий потенціал тощо. У мистецтва є неабиякий важіль впливу на процес формування тих ключових компетентностей у дітей, які вважають основоположними у сучасній системі освітнього простору.

Так само, як і всі інші предметні галузі, мистецтво, в свою чергу, виконує цілий ряд найважливіших функціональних параметрів:

  • першим можна назвати гносеологічний (його мета – пізнавати світ за допомогою художніх образів або різноманітних засобів чи прийомів);

  • аксіологічний (суть у тому, щоб засвоювати ціннісні та ідеальні параметри суспільства, які можуть передаватися з покоління в покоління);

  • сугестивний (його мета у конкретному впливові мистецтва на психічний стан людини і її підсвідоме).

Одну з найголовніших ролей відіграє функція виховання. Вона діє за допомогою захоплення емоційних сфер людей, які в більшій мірі пов'язані з процесами мислення та інтелекту. Компенсаторна функція світогляду безпосередньо спрямовується на те, щоб відновлювати духовний стан людини, цілісність її роздумів. Мета комунікативно функції – розширювати всі можливості людей від спілкування до розуміння оточуючого середовища.

Гедоністична відповідає за те, щоб надавати відчуття насолоди. Головна функція мистецтва – естетична. Вона займається формуванням художніх смаків, пробуджує до творчих починань, сприяє стимулу робити щось нове.

Мистецтво поєднує в собі різноманітні напрями. Головними або основними, які можуть використовуватися в навчанні в школі, вважають мистецтво образотворчого, музичного, літературного, театрального спрямування та кіномистецтва.

Завдання образотворчого мистецтва – навчити сприймати наочні матеріали. До них відносяться живописні роботи, скульптуру, графічні зображення. Все це буде активно розвивати уяву, мисленнєві процеси, учні будуть краще розуміти матеріал, у них будуть розвиватися здібності аналітичного характеру.

Мета музичного мистецтва – виражати художні образи за допомогою звукових передач. У загальноосвітніх навчальних закладах учні активно займаються уроками співів, вивчають твори музичного походження відомих діячів, вчаться грі на різноманітних інструментах. Все це буде допомагати знайомитися із культурою всього світу, збагачувати внутрішній світ, краще розвивати чуттєвість, творчі надбання та потяг до прекрасного.

Завдання літературного мистецтва – використовувати специфіку різного жанрового походження. Сюди відносять: епос, лірику, драму тощо.

У них є моральна значимість, тут вчать розуміти різні події, сприймати героїв творів, вчаться процесам аналізу і висновків та переймати різноманітний досвід.

Виконавче мистецтво називають театральним. Його трактують, як своєрідну колективну творчість, у якій діти будуть вчитися працювати в команді, у них будуть розвиватися комунікативні навички. Кожен з них зможе спробувати себе в найрізноманітніших ролях. Все це буде позитивно впливати на становлення власного "Я" і їх особистостей.

Кіно – це сучасний вид мистецтва. Його можна використовувати не лише з розважальної, а ще й навчальної сторони в залежності від того, на що воно спрямоване. Кіно показує задумки автора, а у дітей є гарна можливість попрацювати над створенням власних стрічок, проявити таланти та свої творчі навички, а ще спробувати на собі різноманітні ролі.

Мистецтво у нашому житті має велику роль для кожного. Воно не лише допомагає у розвитку свого духовного світу, а ще й має дію терапевтичного характеру, тому що все частіше саме мистецькі методи використовують в процесі подолання різноманітних проблем духовного та емоційного спрямувань.

Джерело https://vseosvita.ua