Яке було соціально-економічне становище Буковини на початку цього року?

Головне управління статистики в Чернівецькій області повідомило про соціально-економічне становище Чернівецької області за січень-березень 2019 року.

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на березня п.р. становила 903,5 тис. осіб.

У січні–лютому п.р. чисельність наявного населення області зменшилась на 854 особи. Зменшення населення відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 801 та 53 особи). 

Кількість живонароджених у січні–лютому п.р. становила 1402 особи, а померлих – 2203 особи.

Ринок праці (за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня п.р. становила 6,1 тис. осіб і порівняно з кінцем лютого п.р. зменшилася на 3,4%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, на кінець березня п.р. становила 1624 одиниці, що на 16,4% більше порівняно з лютим п.р. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) протягом березня п.р. зменшилося на 1 особу і на кінець місяця становило 4 особи.

Середньооблікова кількість безробітних, які в березні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 5,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в березні п.р. збільшився порівняно з лютим п.р. на 8,3% і становив 2829 грн, що в 1,5 раза менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–березень п.р. становила 7193 грн і зросла порівняно з січнем–березнем 2018р. на 16,9%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–березень п.р. порівняно з січнем–березнем 2018р. становив 108,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом березня п.р. збільшилася у 2,5 раза або на 175,5 тис.грн і на 1 квітня п.р. становила 289,8 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на1 квітня п.р. становив 0,01% від фонду оплати праці, нарахованого за березень п.р. За видами економічної діяльності він коливався від 0,1% у закладах освіти до 0,2% – на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

На 1 квітня п.р. загальна сума боргу розподілилася між підприємствами оптової і роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (32,7%) та закладами освіти (67,3%).

На економічно активні підприємства області припадало 67,3% загальної суми боргу та 32,7% – на підприємства-банкрути.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств протягом березня п.р. збільшилася в 8,7 раза або на 172,6 тис.грн і на 1 квітня п.р. становила 195,1 тис.грн. Уся сума боргу економічно активних підприємств припадала на заклади освіти.

Соціальний захист

У січні–березні п.р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 10533 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–березні п.р. становила 11640,7 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в березні п.р. становив 1317,2 грн (у березні 2018р. – 373,1 грн).

У березні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 57784 домогосподарства (18,8% від загальної кількості домогосподарств області).

Cубсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні–березні п.р. призначено 40 домогосподарствам.

У січні–березні п.р. сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 118,7 тис.грн.

Призначень субсидій цього виду в березні п.р. не було.

У cічні–березні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 717,1 млн.грн, що становило 78,8% нарахованих за цей період сум.

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області у січні–березні п.р. становив 102,3% (у січні–березні 2018р. – 103,6%).

З початку року ціни на продукти харчування зросли на 4,3%. Найбільш суттєво подорожчали овочі (на 28,8%), фрукти (на 10,8%), хліб (на 5,2%), сир і м’який сир (творог) (на 5,0%), молоко (на 3,2%), масло, риба та продукти з риби (на 2,8% по кожному виду). Крім цього зросли ціни на цукор (на 0,8%) та макаронні вироби (на 0,2%). У той же час знизились ціни на яйця (на 9,6%), олію соняшникову (на 2,6%), м’ясо та м’ясопродукти (на 0,3%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими на 0,6%, що зумовлено збільшенням вартості плати за каналізацію (на 11,6%), водопостачання (на 5,4%), утримання та ремонт житла (на 0,7%).

У сфері освіти ціни зросли на 0,2% за рахунок підвищення вартості навчання на курсах іноземних мов (на 1,8%).

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я (на 0,1%) викликане збільшенням вартості амбулаторних послуг (на 1,2%). Водночас спостерігалось зниження вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,1%.

Водночас відбулося зниження цін на транспорт (на 2,1%). Ціни на паливо та мастила знизились на 6,6%, транспортні засоби – на 0,7%. Разом з цим подорожчали послуги із перевезень міжміським поїздом (на 14,2%), літаком (на 5,2%), таксі (на 1,3%) та приміським автобусом (на 0,5%).

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2018р. становив 102,1%.

Індекс промислової продукції у добувній та переробній промисловості становив 112,4%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 87,3%, у переробній промисловості – 112,8%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2018р. склав 130,6%. 

Порівняно з січнем–березнем 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився в 1,8 раза, у т.ч. у текстильному виробництві – у 2,4 раза, у виробництві одягу – на 15,1%. 

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 103,0%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 103,9%. 

Індекс промислової продукції в січні–березні п.р. проти січня–березня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 84,3%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 93,8%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 89,4%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 97,1%. 

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 67,9%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні в січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2018р. склав 159,4%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 160,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції склав 88,2%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 79,4%. 

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2018р. становив 103,7%.

У січні–березні п.р. господарствами всіх категорій вироблено 12,4 тис.т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), що на 1,1% більше, ніж у січні–березні 2018р., 42,4 тис.т молока (на 4,2% менше) та 67,0 млн.шт яєць (на 8,5% більше).

За розрахунками, на 1 квітня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 86,0 тис. голів великої раготої худоби (на 4,3% менше, ніж на 1 квітня 2018р.), у т.ч. 51,8 тис. корів (на 5,1% менше), 154,2 тис. свиней (на 9,8% більше), 52,2 тис. овець та кіз (на 1,2% менше), птиці – 3,1 млн. голів (на 4,6% більше).

Будівництво

У січні–березні п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 302,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2018р. становив 95,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 91,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 6,3% та 2,5% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів у січні–лютому п.р. становив 37,5 млн.дол. США, імпорту – 33,9 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2018р. обсяг експорту збільшився на 16,2%, імпорту – в 1,9 раза. Позитивне сальдо становило 3,6 млн.дол. (у січні–лютому 2018р. також позитивне – 14,4 млн.дол.). 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,10 (у січні–лютому 2018р. – 1,81). 

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 73 країн світу. 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 28,2 млн.дол. або 75,4% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–лютого 2018р. на 13,8%. 

Серед країн ЄС найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії, Німеччини, Франції, Польщі та Греції.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу були до Туреччини, Білорусі та Молдови.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 24,3 млн.дол. або 71,5% від загального обсягу і збільшився проти січня–лютого 2018р. у 2,2 раза. 

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Румунії, Німеччини, Польщі, Литви, Болгарії та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю та Туреччини. 

Основу товарної структури обласного експорту складали продукти рослинного походження, механічні та електричні машини, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти. 

Основу товарної структури обласного імпорту складали засоби наземного транспорту, механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них. 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–березні п.р. становив 3,6 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) за січень–березень п.р. у порівнянні з січнем–березнем 2018р. становив 105,4%. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 1,9 млрд.грн і в порівнянних цінах збільшився проти обсягу січня–березня 2018р. на 5,5%. 

Транспорт

У січні–березні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 319,0 млн.ткм. У порівнянні з січнем–березнем 2018р. вантажооборот збільшився на 19,7%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 512,4 тис.т, що на 21,4% більше від обсягу січня–березня 2018р. 

Пасажирським транспортом у січні–березні п.р. виконано пасажирооборот у обсязі 211,5 млн.пас.км, що на 5,0% менше від обсягу січня–березня 2018р.

Пасажирським транспортом скористалось 13,8 млн пасажирів, що порівняно з січнем–березнем 2018р. менше на 9,6%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив 170,9 млн.пас.км або 80,8% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 6,6 млн пасажирів або 47,6%. Порівняно з січнем–березнем 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 6,9%, обсяги пасажирських перевезень – на 20,7%.

чернівці статистика дані буковина
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Спорт
У клубі «Біла тура» відбувся третій етап туру «Шахова Буковина» - «Меморіал Владислава Самойлова». У змаганнях взяли участь 19 шахістів. Переможцем став майстер спорту України Михайло Ярмистий, який набрав 4 очка з 5. Другу сходинку посів Володимир Зав'ялов. В активі Володимира також 4 очка. Трійку кращих замкнув Валерій Кордубан – 3,5 очка. По 3,5 очка також набрали Юрій Вершигора та Віталій Корній. Після трьох етапів туру «Шахова Буковина» лідирує Володи...
Суспільство
У зв’язку з опадами, які не припиняються на території Буковини вже кілька тижнів, існує загроза підтоплення житлових будинків в прибережних районах міста і області. У зв’язку з цим, аби уникнути випадків травмування та гибелі людей під час повеней, рятувальники Чернівецького міського відділу УДСНС України у Чернівецькій області нагадують жителям правила поводження під час повені. При отриманні попередження про загрозу затоплення внаслідок виходу із русел...
Кримінал
У Чернівецькій області, а саме у селищі Глибока, двоє місцевих жителів мали намір здійснити підпал сміттєзвалища. Про зухвалий інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Глибоцької ОТГ Григорій Ванзуряк. Він повідомив, що інцидент стався 21 травня приблизно о 16.10-16.20. За словами посадовця, наразі готується заява до поліції. "Завтра готуємо звернення і відеодокази в органи Національної поліції. Вважаю, що дана диверсія здійснюється свідомо о...
Фото
Сьогодні, близько 10 години ранку у Чернівцях зіткнулись два автомобіля. Пригода сталася на вулиці Героїв Майдану. ДТП спричинили водії автівок Mitsubishi OUTLANDER та Mersedes. За словами очевидців аутлендер в'їхав у мерседес. Але, переглянувши камери відеонагляду, патрульні побачили, що мерседс здійснюючи рух заднім ходом зпричинив зіткнення з аутлендером. На місці пригоди працювали поліцейські. Наразі оформлено протокол ДТП, повідомляє прес-служба Патул...
Новини компаній
Стильне і надійне рішення Up-brella – це стильна парасолька зворотнього складання, дуже зручна у використанні. Це нове конструктивне рішення для захисту від дощу. Вона стане у нагоді у будь-яку зливу, град, сніг або вітер, що леденить. Ця незвичайна парасолька ніколи не залишить калюжу на Вашій підлозі, не намочить Вас і Ваш одяг. Адже це так неприємно! На Вас не впаде ні крапельки, коли Ви виходитимете з машини, з дома або заходитиме в магазин. Більше нія...
Суспільство
Петиція щодо дострокового припинення повноваження виконкому Чернівецької міської ради, який діє всупереч волі чернівчан набрала 251 голос. Згідно п. 1.2 розділу ІІІ «Положення про електронні петиції у місті Чернівцях», звернення буде зареєстровано та розглянуто в порядку, передбаченому для розгляду звернень громадян виконавчим органом міської ради та невідкладно передано відповідному органу чи посадовій особі. Згідно п. 2.1 розділу ІІІ «Положення про елек...
Суспільство
Учора, 21 травня, 97-річний мешканець Чернівців наклав на себе руки. Інцидент стався у вівторок ввечері на вулиці Оренбурзькій. Чоловік 1922 року народження у власному помешканні покінчив життя самогубством через повішання. На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи. Тіло загиблого направили в бюро судово-медичної експертизи, повідомила прес-служба Національної поліції Чернівецької області. Читайте також: майбутні офіцери допомогли зат...
Суспільство
Протягом доби 22 травня 2019 р. аварійними службами КП «Чернівціводоканал» проводитимуться роботи за адресами: з ліквідації поривів та витоків води з водогінних мереж: вул. Руська, 56 – миття оглядового колодязя; вул. Вільшини, 39 – заміна муфти; вул. Воробкевича, 15 – заміна ділянки трубопроводу; вул. Золочівська, 22 – витік з розподільчої мережі; вул. Горіхівська, 38 – витік на водопровідному вводі; обслуговування та ремонт каналізаційних мереж: проспект...
Відео
Безпритульним цуцикам та кошеняткам волонтери знаходили родини. «Неймовірні пухнастики» дефілювали подіумом з чернівецькими красунями. А безпритульні цуцики та кошенята знаходили собі родини. У Чернівцях влаштували благодійний концерт, аби зібрати допомогу для беззахисних тварин, пише promin.cv.ua. Читайте також: відбулася друга гра Буковинського кубку гумору.