• Головна
  • Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень-червень 2019 року
20:23, 14 серпня 2019 р.

Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень-червень 2019 року

Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень-червень 2019 року

Населення

Чисельність наявного населення області на 1 червняп.р., за оцінкою, становила 902,5 тис. осіб.

У січні–травні п.р. чисельність наявного населення зменшилась на 1882 особи за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 1726 та 156 осіб). 

Кількість живонароджених у січні–травні п.р. становила3392 особи, померлих – 5118 осіб.

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня п.р. становила 6,2 тис. осіб і порівняно з кінцем травня п.р. зменшилася на 0,8%.

Майже половину (48,5%) від загальної кількості безробітних становили жінки.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями(підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, на кінець червня п.р. становила 1446 одиниць, що на 8,6% менше порівняно з травнем п.р.

Навантаженнязареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з кінцем травня п.р. не змінилося і наприкінці червня п.р. становило 4 особи.

Середньооблікова кількість безробітних, які в червні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 4,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в червні п.р. збільшився порівняно з травнем п.р. на 2,9% і становив 2831 грн, що в 1,5 раза менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій(з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–червень п.р. становила 7625 грн і зросла порівняно з січнем–червнем 2018р. на 17,0%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–червень п.р. порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 108,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом червня п.р. збільшиласяу 15,3раза або на 1435,8 тис.грн і на 1 липня п.р. становила 1536,4 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на
липня п.р. становив 0,2% від фонду оплати праці, нарахованого за червень п.р. За видами економічної діяльності він коливався від 0,2% у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів до 0,8% – на підприємствах промисловості.

На 1 липня п.р. загальна сума боргу розподілилася між підприємствами промисловості (93,3%) та оптової і роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (6,7%).

На економічно активні підприємства області припадало 93,3% загальної суми боргу та 6,7– на підприємства-банкрути.

Протягом червня п.р. утворилася заборгованість перед працівникам економічно активних підприємств і на 1 липня п.р. становила 1432,8 тис.грн. Уся сума боргу економічно активних підприємств припадала на підприємства промисловості.

Соціальний захист

У січні–червні п.р. призначено субсидіїдля відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 53896домогосподарствам.

Сума призначених субсидій для відшкодування витратна оплату житлово-комунальних послуг у січні–червні п.р. становила 
14578,6 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в червніп.р. становив 72,1 грн (у червні 2018р. – 49,0 грн).

У червніп.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували35430 домогосподарств (11,5% від загальної кількості домогосподарств області).

Cубсидіїготівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового паливавсічні–червні п.р.призначено 
10736 домогосподарствам.

У січні–червні п.р. сума призначенихсубсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 38272,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство вчервніп.р. становив 3425,8 грн (у червні 2018р. – 4390,7 грн).

У cічні–червні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1158,4 млн.грн, що становило98,5% нарахованих за цей період сум

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ)по області у січні–червні п.р. становив 103,1% (у січні–червні 2018р. – 104,2%).

З початку року ціни на продукти харчування зросли на 4,9%. Суттєво подорожчали фрукти (на 28,2%),овочі (на 24,8%) та цукор (на 11,4%).Крім цього зросли ціни на хліб (на 8,8%), сир і м’який сир (творог) (на 5,7%), масло (на 4,8%), рибу та продукти з риби (на 4,0%),макаронні вироби(на 2,9%)м’ясо та м’ясопродукти(на 1,9%), молоко (на 1,4%). У той же час знизились ціни на яйця (на 60,4%) та олію соняшникову (на 3,0%).

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я (на 1,0%) викликане збільшенням вартості послуг лікарень (на 5,8%) та амбулаторних послуг 
(на 3,5%).

У сфері освіти ціни зросли на 0,2% за рахунок підвищення вартості навчання на курсах іноземних мов (на 1,8%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива такожстали дешевшими на 2,0%, що зумовлено зменшенням розміру плати за природний газ (на 7,8%). Разом з тим відбулося зростання тарифів на послуги каналізації (на 14,0%) таводопостачання (на 6,5%), цін на утримання та ремонт житла (на 1,1%).

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 105,5%.

Індекс промисловоїпродукції у добувній та переробній промисловості становив 107,4%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 86,6%, у переробній промисловості – 108,2%. 

Увиробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промисловоїпродукції в січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2018р. склав 120,3%. 

Порівняно з січнем–червнем 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалівзменшився на 34,8%, у т.ч. у текстильному виробництві – в 1,8 раза, у виробництві одягу – на 18,2%. 

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 93,5%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 93,7%. 

Індекс промислової продукції в січні–червні п.р. проти січня–червня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 95,5%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 96,8%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 99,8%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 94,7%. 

У металургійному виробництві,виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 60,9%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні порівняно з січнем–червнем 2018р. склав 152,4%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 126,5%.

Упостачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2018р. індекс промисловоїпродукціїсклав 102,4%, у т.ч. у виробництві електроенергії –105,7%. 

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 100,0%, індекс продукції рослинництва 90,6%індекс продукції тваринництва 101,2%.

За підсумками сівби під урожай 2019р. відведено 306,5 тис.га. Загалом по області посівна площа під сільськогосподарськими культурами порівняно з 2018р. зменшилася на 0,2%. 

Зернових культур посіяно 129,5 тис.га, що на 7,3% більше, ніж у 2018р. Під урожай 2019р. посіяно 55,4 тис.га озимих зернових, що на 
10,8 тис.га або на 24,3% більше, ніж під урожай 2018р. Водночас ярий клинзернових культур зменшився на 2,0 тис.га (на 2,6%) та становив 
74,1 тис.га. 

Посівна площа технічнихкультур у 2019р. зменшилась на 6,3% та становила 83,9 тис.га. 

Картоплі посаджено 34,3 тис.га (на 2,3% менше, ніж у 2018р.), овочів посіяно12,8 тис.га (на 2,2% більше). 

Кормові культури посіяно на площі 45,1 тис.га, що на 6,8% менше від минулорічного.

Розпочато збирання врожаю ранніх сільськогосподарських культур. 

Станом на 1 липня п.р. зібрано 1,0 тис.т ранніх зернових при середній урожайності 38,8 ц/га. Картоплі накопано 2,6 тис.т, овочів відкритого ґрунту зібрано 0,8 тис.т. 

Валовий збір плодоягідної продукції становив 14,3 тис.т, що на 4,5% менше, ніж на аналогічну дату минулого року. 

У січні–червні п.р. господарствами всіх категорій вироблено25,3 тис.т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), що на 2,8% більше, ніж у січні–червні 2018р., 116,0 тис.т молока (на 4,7% менше) та 184,9 млн.шт яєць (на 4,6% більше).

За розрахунками, на 1 липня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось95,1 тис. голів великої раготої худоби (на 4,6% менше, ніж на 1 липня 2018р.), у т.ч. 51,8 тис. корів (на 4,6% менше), 167,8 тис. свиней (на 8,2% більше), 58,4 тис. овець та кіз (на 0,6більше), птиці – 4,4 млн. голів (на7,0% більше).

Будівництво

Усічні–червні п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт)підприємствами області становив 
689,7млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2018р. 106,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 89,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 8,1% та 2,8% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів у січні–травні п.р. становив 91,3 млн.дол. США, імпорту – 79,0 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2018р. обсяг експорту збільшився на 12,8%, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо становило 12,3 млн.дол. (у січні–травні 2018р. також позитивне –  29,3 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,16 (у січні–травні 2018р. – 1,57)

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 89 країн світу. 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 
67,3 млн.дол. або 73,7% від загального обсягу експорту та збільшивсяпроти січня–травня 2018р. на 8,4%.

Найсуттєві експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Румунії, ПольщіНімеччини, Греції, Італії,Франції та Нідерландів, серед інших країн світу  до Білорусі,Туреччини та Молдови.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 48,2 млн.дол. або 61,0% від загального обсягу і збільшився проти січня–травня 2018р. в 1,5 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з РумуніїНімеччини, Польщі, Литви, Італії та Болгарії, серед інших країн світу – зТуреччини, Російської Федерації та Китаю.

Основу товарної структури обласного експорту складали продукти рослинного походження, механічні та електричні машини,деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.

Основу товарної структури обласного імпорту складали механічні та електричні машини,засоби наземного транспорту, текстильні матеріали та текстильні вироби, мінеральні продукти,недорогоцінні метали та вироби з них, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі(включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля)у січні–червні п.р. становив 7113,9млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) у порівнянні з січнем–червнем 2018р. становив 101,0%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб)становив 3783,9 млн.грн і в порівнянних цінах збільшивсяпроти обсягусічня–червня 2018р. на 1,1%. 

Транспорт

У січні–червні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 690,1 млн.ткм. У порівнянні з січнем–червнем 2018р. вантажооборот збільшився на 18,6%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 1207,0 тис.т, що на 12,5% більше від обсягу січня–червня 2018р. 

Пасажирським транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 425,3 млн.пас.км, що на 6,9менше від обсягу січня–червня 2018р.

Пасажирським транспортомскористалось 28,3 млн пасажирів, що порівняно з січнем–червнем 2018р. менше на 9,6%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив 344,7 млн.пас.км або 81,1% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 13,9 млн пасажирів або 49,2%. Порівняно з січнем–червнем 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 8,0%,обсяги пасажирських перевезень – на 16,2%.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій області.

Читайте також: автопригода з потерпілими на Буковині - водій на швидкості не впорався з керуванням.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#економіка #становище
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Коментарі

Оголошення
live comments feed...