Яка кількість народжених та померлих буковинців цьогоріч - статистика

Кількість живонароджених у січні–серпні п.р. становила 5646 осіб, померлих – 7577 осіб.

Про соціально-економічне становище повідомляє пресслужба Головного управління статистики у Чернівецькій області. 

Населення

Чисельність наявного населення області на 1 вересняп.р., за оцінкою, становила 901,7 тис. осіб

У січні–серпні п.р. чисельність наявного населення зменшилась на 2670 осіб за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 1931 та 739 осіб).

Кількість живонароджених у січні–серпні п.р. становила 5646 осібпомерлих– 7577 осіб.

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних наприкінці вересня п.р. становила 5,8 тис. осіб і порівняно з кінцем серпня п.р. зменшилася на 2,7%.

Майже половину (48,9%) від загальної кількості безробітних становили жінки.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, наприкінці вересня п.р. становила 1761 одиницю, що на 13,9% менше порівняно з серпнем п.р. 

Навантаженнязареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з кінцем серпня п.р. не змінилося і наприкінці вересня п.р. становило 3 особи.

Середньооблікова кількість безробітних, які у вересні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 5,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у вересні п.р. збільшився порівняно з серпнем п.р. на 3,1% і становив 2979 грн, що на 28,6% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій(з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–вересеньп.р. становила 7849 грн і збільшилася порівняно з січнем–вереснем 2018р. на 17,3%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–вересеньп.р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. становив 109,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом вересняп.р. зменшилася на 30,1% або на 48,1 тис.грн і на 1 жовтняп.р. становила 111,5 тис.грн. 

Соціальний захист

У січні–вересні п.р. призначено субсидіїдля відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 61191 домогосподарству.

Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–вересні п.р. становила 15072,9 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні п.р. становив 44,1 грн (у вересні 2018р. – 49,9 грн).

У вересні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримувало 43421 домогосподарство.

Cубсидіїготівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні–вересні п.р. призначено 13764 домогосподарствам.

У січні–вересні п.р. сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 47812,1 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у вересні п.р. становив 3491,6 грн (у вересні 2018р. – 3206,0 грн).

У cічні–вересні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1379,7 млн.грн, що становило106,3% нарахованих за цей період сум

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ)по області у січні–вересні п.р. становив 102,8% (у січні–вересні 2018р. – 105,6%).

З початку року ціни на продукти харчування зросли на 4,5%. Суттєво подорожчали фрукти (на 16,0%), цукор (на 11,0%), хліб (на 10,2%). Крім цього (на 5,9–2,1%) зросли ціни на рибу та продукти з риби, масло, сир і м’який сир (творог), макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, молоко. 

У той же час знизились ціни на яйця (на 28,5%), олію соняшникову (на 2,0%) та овочі (на 1,5%).

У сфері освіти ціни зросли на 7,7% за рахунок підвищення вартості вищої освіти (на 8,6%). Дошкільна та початкова освіта подорожчала на 1,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,3%, що викликано збільшенням вартості амбулаторних послуг та послуг лікарень на 6,0% кожного виду.

Водночас житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дешевшими на 6,8%, що викликане зменшенням розміру плати за природний газ (на 23,1%). У той же час, зросли тарифи на послуги каналізації (на 14,6%), водопостачання (на 6,9%), утримання та ремонт житла (на 1,1%).

Відбулося зниження цін на послуги транспорту (на 3,3%) за рахунок зменшення вартості палива та мастил (на 7,2%) і транспортних засобів (на 7,0%). Разом з тим, спостерігалось подорожчання перевезень залізничним та автодорожнім пасажирським транспортом (на 38,2% та на 0,7% відповідно).

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. становив 100,3%.

Індекс промисловоїпродукції у добувній та переробній промисловості становив 103,4%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 91,7%, у переробній промисловості – 103,8%.

Увиробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробівіндекс промисловоїпродукції в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. склав 100,6%.

Порівняно з січнем–вереснем 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився на 36,7%, у т.ч. у текстильному виробництві – у 2,0 раза, у виробництві одягу – на 15,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 93,6%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 93,9%.

Індекс промислової продукції в січні–вересні п.р. проти січня–вересня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 96,6%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 97,6%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 106,2%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 91,5%.

У металургійному виробництві,виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 68,6%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні порівняно з січнем–вереснем 2018р. склав 146,9%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 119,0%.

Упостачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. індекс промисловоїпродукціїсклав 94,5%, у т.ч. у виробництві електроенергії –90,0%. 

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. становив 97,0%, індекс продукції рослинництва  94,8%, індекс продукції тваринництва – 101,3%.

На 1 жовтня п.р. зернові та зернобобові культури в області зібрано на площі 106,3 тис.га, що на 4,0% більше, ніж на 1 жовтня 2018р. або 82,1% від посіяного (проти 84,3% торік). Валовий збір зерна склав 486,6 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 4,2% більше, ніж на 1 жовтня 2018р.

Насіння соняшнику зібрано 23,0 тис.т, що удвічі менше, ніж на 1 жовтня 2018р.

Всіма категоріями господарств зібрано також 29,2 тис.т ріпаку і кользи (на 13,9% менше, ніж на 1 жовтня минулого року), 573,5 тис.т картоплі (на 3,3% менше), 195,4 тис.т овочів відкритого ґрунту (на 0,1% більше), 145,1 тис.т плодів та ягід (на 9,5% менше). 

У січні–вересні п.р. господарствами всіх категорій вироблено40,2 тис.т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), що на 2,8% більше, ніж у січні–вересні 2018р., 197,5 тис.т молока (на 4,7% менше), 288,8 млн.шт яєць (на 5,0% більше) та 100,8 т вовни (на 4,7% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 91,1 тис. голів великої раготої худоби (на 4,1% менше, ніж на 1 жовтня 2018р.), у т.ч. 51,3 тис. корів (на 3,3% менше), 167,3 тис. свиней (на 7,0% більше), 52,4 тис. овець та кіз (на 0,6% менше), птиці – 3,9 млн. голів (на 2,6% більше).

Будівництво

У січні–вересні п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 1,2 млрд.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2018р. – 123,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 86,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 10,9% та 3,1% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів у січні–серпні п.р. становив 134,5 млн.дол. США, імпорту – 140,4 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2018р. обсяг експорту збільшився на 7,4%, імпорту – в 1,7 раза. Негативне сальдо становило 5,9 млн.дол. (у січні–серпні 2018р. позитивне – 40,3 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,96 (у січні–серпні 2018р. – 1,47).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 96 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 101,5 млн.дол. або 75,5% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–серпня 2018р. на 9,1%.

Найсуттєвіші експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Румунії, Польщі, Німеччини, Греції, Італії, Франції, Великої Британії, Литви та Нідерландів, серед інших країн світу – до Білорусі, Туреччини, Молдови та США.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 76,8 млн.дол. або 54,7% від загального обсягу і збільшився проти січня–серпня 2018р. на 44,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Німеччини, Румунії, Польщі, Італії, Литви та Болгарії, серед інших країн світу – з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, США та Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження, механічні та електричні машини, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.

Основу товарної структури імпорту складали механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–вересні п.р. становив 11,4 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) у порівнянні з січнем–вереснем 2018р. становив 98,6%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 6,1 млрд.грн і в порівнянних цінах зменшився проти обсягу січня–вересня 2018р. на 1,2%. 

Транспорт

У січні–вересні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 1065,4 млн.ткм. У порівнянні з січнем–вереснем 2018р. вантажооборот збільшився на 17,1%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 2186,0 тис.т, що на 23,5% більше від обсягу січня–вересня 2018р.

Пасажирським транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 678,5 млн.пас.км, що на 6,7% менше від обсягу січня–вересня 2018р.

Пасажирським транспортомскористалось 43,1 млн пасажирів, що порівняно з січнем–вереснем 2018р. менше на 7,3%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив 562,3 млн.пас.км або 82,9% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 22,3 млн пасажирів або 51,8%. Порівняно з січнем–вереснем 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 7,1%, обсяги пасажирських перевезень – на 9,7%.

Читайте також: підйом рівнів води у річках очікується на Буковині.

соціально-економічне становище буковина
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Covid-19
За даними Центру громадського здоров’я, станом на сьогодні, 8 серпня, в Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, пише 0372.ua. Загалом в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. Проведено 1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів. Нагадаємо, що Майже 90 нових випадків за минулу добу: коронавірус на Буковині Наразі коронавірусна хво...
Фото
Охочим долучитися до військової справи повідомляємо, що здобути нову спеціальність та стати в стрій можна всього за кілька місяців! Потрібно зробити прості кроки, а саме: звернутись до комісаріату, підтвердити свою придатність до військової служби, визначитись з подальшим фахом і місцем її проходження, після підготовки в навчальному центрі - приступити до виконання обов’язків на посаді в обраній частині. Під час навчання є також змога отримати водійське п...
Новини України
В Україні планують продати десятки "непотрібних" виправних установ. Почнуть з Ірпінської, пише 0372.ua. Міністр юстиції Денис Малюська оголосив початок великого розпродажу в’язниць, який стартував у четверр, 6 серпня. Про це повідомляє пресслужба відомства. Нагадаємо про Перебування у камерах слідчих ізоляторів: у Чернівцях можна буде купити сертифікат У четвер Мін’юст організовує захід у Ірпінському виправному центрі (№132), який стане першим об’єктом роз...
Covid-19
Вчора, 7 серпня, фахівці лабораторного центру виявили 88 нових випадків коронавірусу. Було досліджено всього 566 зразків, пише 0372.ua. Нагадаємо, що Чернівецьку область поділили на три епідеміологічні зони Також ми писали про Активність хворих в Україні за тиждень зросла на майже 4 тис: як буковинцям підготуватися до ПЛР-тесту Раніше зазначалося, що На Буковині готуються до навчального року в режимі карантину Загальна кількість інфікованих в області від п...
Сovid-19
В Україні триває поділ на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу: "червону", "помаранчеву", "жовту", та "зелену", пише 0372.ua. Вчора, під час засідання Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, Чернівецьку область розділили так: Нагадаєм, що "За два-три тижні матимемо на Буковині пікове навантаження на медичні заклади", – Сергій Осадчук Зелена зона: місто Чернівці, Новоселицький, Вижницький, Заставнівський, Герцаївськи...
Погода
У Чернівцях на ці вихідні Український гідрометцентр прогнозує теплу та сонячну погоду.  Погода в Чернівцях на 8-9 серпня: субота, 8 серпня: перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. Температура повітря становитиме від +19 до +29 градусів. неділя, 9 серпня: небо буде хмарним з самого ранку і до пізнього вечора. Ясною погодою цей день не порадує. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +18 - +27. Тож насолоджуйм...
Релаксні новини
8 серпня на Буковині святкують Міжнародний день альпінізму. Появою цього свята ми зобов'язані двом сміливцям-швейцарцям – лікарю Мішелю-Габріелю Паккарду та гірничому провідника Жаку Бальму. 8 серпня 1786 року вони першими з усіх альпіністів досягли найвищої точки Альп – вершини Монблан, висота якої становить 4810 метрів над рівнем моря. Також сьогодні весь світ відзначає Всесвітній день кішок, тож привітайте своїх домашніх улюбленців чимось смачненьким. Н...
Суспільство
На території обласної дитячої лікарні з’явилися нові зручні лавиці, на яких зможуть відпочивати пацієнти та відвідувачі, пише 0372ua. Нагадаємо, що У Чернівецькій області планують завершити будівництво мосту за місяць Під час спільної толоки, за ініціативи заступниці голови ОДА Наталії Гусак, їх допомогли встановити працівники Департаменту охорони здоров’я, обласного Управління лісового та мисливського господарства та персонал медичного закладу. Вони також...
Новини світу
Сумнозвісна присутність в Твіттері генерального директора Tesla Ілона Маска послужила натхненням для створення вірша штучним інтелектом, пише 0372.ua. Нагадаємо, що Зламали акаунти у Twitter Ілона Маска, Барака Обами, Джо Байдена: новини світу буковинцям Що іронічно, поему написали із використанням програмного забезпечення OpenAI, заснованої самим Маском. В середині липня організація OpenAI з Сан-Франциско надала кільком випробувачам обмежений доступ до ра...