Яка кількість народжених та померлих буковинців цьогоріч - статистика

Кількість живонароджених у січні–серпні п.р. становила 5646 осіб, померлих – 7577 осіб.

Про соціально-економічне становище повідомляє пресслужба Головного управління статистики у Чернівецькій області. 

Населення

Чисельність наявного населення області на 1 вересняп.р., за оцінкою, становила 901,7 тис. осіб

У січні–серпні п.р. чисельність наявного населення зменшилась на 2670 осіб за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 1931 та 739 осіб).

Кількість живонароджених у січні–серпні п.р. становила 5646 осібпомерлих– 7577 осіб.

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних наприкінці вересня п.р. становила 5,8 тис. осіб і порівняно з кінцем серпня п.р. зменшилася на 2,7%.

Майже половину (48,9%) від загальної кількості безробітних становили жінки.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, наприкінці вересня п.р. становила 1761 одиницю, що на 13,9% менше порівняно з серпнем п.р. 

Навантаженнязареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з кінцем серпня п.р. не змінилося і наприкінці вересня п.р. становило 3 особи.

Середньооблікова кількість безробітних, які у вересні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 5,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у вересні п.р. збільшився порівняно з серпнем п.р. на 3,1% і становив 2979 грн, що на 28,6% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій(з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–вересеньп.р. становила 7849 грн і збільшилася порівняно з січнем–вереснем 2018р. на 17,3%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–вересеньп.р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. становив 109,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом вересняп.р. зменшилася на 30,1% або на 48,1 тис.грн і на 1 жовтняп.р. становила 111,5 тис.грн. 

Соціальний захист

У січні–вересні п.р. призначено субсидіїдля відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 61191 домогосподарству.

Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–вересні п.р. становила 15072,9 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні п.р. становив 44,1 грн (у вересні 2018р. – 49,9 грн).

У вересні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримувало 43421 домогосподарство.

Cубсидіїготівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні–вересні п.р. призначено 13764 домогосподарствам.

У січні–вересні п.р. сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 47812,1 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у вересні п.р. становив 3491,6 грн (у вересні 2018р. – 3206,0 грн).

У cічні–вересні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1379,7 млн.грн, що становило106,3% нарахованих за цей період сум

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ)по області у січні–вересні п.р. становив 102,8% (у січні–вересні 2018р. – 105,6%).

З початку року ціни на продукти харчування зросли на 4,5%. Суттєво подорожчали фрукти (на 16,0%), цукор (на 11,0%), хліб (на 10,2%). Крім цього (на 5,9–2,1%) зросли ціни на рибу та продукти з риби, масло, сир і м’який сир (творог), макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, молоко. 

У той же час знизились ціни на яйця (на 28,5%), олію соняшникову (на 2,0%) та овочі (на 1,5%).

У сфері освіти ціни зросли на 7,7% за рахунок підвищення вартості вищої освіти (на 8,6%). Дошкільна та початкова освіта подорожчала на 1,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,3%, що викликано збільшенням вартості амбулаторних послуг та послуг лікарень на 6,0% кожного виду.

Водночас житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дешевшими на 6,8%, що викликане зменшенням розміру плати за природний газ (на 23,1%). У той же час, зросли тарифи на послуги каналізації (на 14,6%), водопостачання (на 6,9%), утримання та ремонт житла (на 1,1%).

Відбулося зниження цін на послуги транспорту (на 3,3%) за рахунок зменшення вартості палива та мастил (на 7,2%) і транспортних засобів (на 7,0%). Разом з тим, спостерігалось подорожчання перевезень залізничним та автодорожнім пасажирським транспортом (на 38,2% та на 0,7% відповідно).

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. становив 100,3%.

Індекс промисловоїпродукції у добувній та переробній промисловості становив 103,4%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 91,7%, у переробній промисловості – 103,8%.

Увиробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробівіндекс промисловоїпродукції в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. склав 100,6%.

Порівняно з січнем–вереснем 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився на 36,7%, у т.ч. у текстильному виробництві – у 2,0 раза, у виробництві одягу – на 15,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 93,6%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 93,9%.

Індекс промислової продукції в січні–вересні п.р. проти січня–вересня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 96,6%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 97,6%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 106,2%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 91,5%.

У металургійному виробництві,виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 68,6%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні порівняно з січнем–вереснем 2018р. склав 146,9%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 119,0%.

Упостачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. індекс промисловоїпродукціїсклав 94,5%, у т.ч. у виробництві електроенергії –90,0%. 

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. становив 97,0%, індекс продукції рослинництва  94,8%, індекс продукції тваринництва – 101,3%.

На 1 жовтня п.р. зернові та зернобобові культури в області зібрано на площі 106,3 тис.га, що на 4,0% більше, ніж на 1 жовтня 2018р. або 82,1% від посіяного (проти 84,3% торік). Валовий збір зерна склав 486,6 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 4,2% більше, ніж на 1 жовтня 2018р.

Насіння соняшнику зібрано 23,0 тис.т, що удвічі менше, ніж на 1 жовтня 2018р.

Всіма категоріями господарств зібрано також 29,2 тис.т ріпаку і кользи (на 13,9% менше, ніж на 1 жовтня минулого року), 573,5 тис.т картоплі (на 3,3% менше), 195,4 тис.т овочів відкритого ґрунту (на 0,1% більше), 145,1 тис.т плодів та ягід (на 9,5% менше). 

У січні–вересні п.р. господарствами всіх категорій вироблено40,2 тис.т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), що на 2,8% більше, ніж у січні–вересні 2018р., 197,5 тис.т молока (на 4,7% менше), 288,8 млн.шт яєць (на 5,0% більше) та 100,8 т вовни (на 4,7% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 91,1 тис. голів великої раготої худоби (на 4,1% менше, ніж на 1 жовтня 2018р.), у т.ч. 51,3 тис. корів (на 3,3% менше), 167,3 тис. свиней (на 7,0% більше), 52,4 тис. овець та кіз (на 0,6% менше), птиці – 3,9 млн. голів (на 2,6% більше).

Будівництво

У січні–вересні п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 1,2 млрд.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2018р. – 123,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 86,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 10,9% та 3,1% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів у січні–серпні п.р. становив 134,5 млн.дол. США, імпорту – 140,4 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2018р. обсяг експорту збільшився на 7,4%, імпорту – в 1,7 раза. Негативне сальдо становило 5,9 млн.дол. (у січні–серпні 2018р. позитивне – 40,3 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,96 (у січні–серпні 2018р. – 1,47).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 96 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 101,5 млн.дол. або 75,5% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–серпня 2018р. на 9,1%.

Найсуттєвіші експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Румунії, Польщі, Німеччини, Греції, Італії, Франції, Великої Британії, Литви та Нідерландів, серед інших країн світу – до Білорусі, Туреччини, Молдови та США.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 76,8 млн.дол. або 54,7% від загального обсягу і збільшився проти січня–серпня 2018р. на 44,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Німеччини, Румунії, Польщі, Італії, Литви та Болгарії, серед інших країн світу – з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, США та Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження, механічні та електричні машини, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.

Основу товарної структури імпорту складали механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–вересні п.р. становив 11,4 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) у порівнянні з січнем–вереснем 2018р. становив 98,6%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 6,1 млрд.грн і в порівнянних цінах зменшився проти обсягу січня–вересня 2018р. на 1,2%. 

Транспорт

У січні–вересні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 1065,4 млн.ткм. У порівнянні з січнем–вереснем 2018р. вантажооборот збільшився на 17,1%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 2186,0 тис.т, що на 23,5% більше від обсягу січня–вересня 2018р.

Пасажирським транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 678,5 млн.пас.км, що на 6,7% менше від обсягу січня–вересня 2018р.

Пасажирським транспортомскористалось 43,1 млн пасажирів, що порівняно з січнем–вереснем 2018р. менше на 7,3%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив 562,3 млн.пас.км або 82,9% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 22,3 млн пасажирів або 51,8%. Порівняно з січнем–вереснем 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 7,1%, обсяги пасажирських перевезень – на 9,7%.

Читайте також: підйом рівнів води у річках очікується на Буковині.

соціально-економічне становище буковина
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Фото
Спортсмени з Буковини відзначилися в Кубку України з рукопашного бою. Змагання відбулися в Києві та зібрали 200 спортсменів із 16 регіонів України, повідомляє сайт "Чернівціспорт". Буковинці привезли з Кубку додому вісім нагород. Так, перше місце посіли Ярослав Вовк (60 кг) та Анастасія Федоруца (65 кг, легкий контакт). Срібним призером став Іван Гушуляк (90 кг). Бронзові нагороди в активі Івана Олійника (60 кг), Максима Зав'ялиця (65 кг), Іллі Кобченк...
Фото
Ситник Златі з міста Новодністровськ необхідні кошти на систему моніторингу рівня глюкози в крові. Вона хворіє на цукровий діабет 1 типу важкої форми, а також супутні діагнози: часткова атрофія дна зорових нервів обох очей, горизонтальний нистагм, гіпергомоцистеінемія, поліморфізм генів, вторинна мітохондріальна дисфункція, вторинна лактозна недостатність, плосковальгусні стопи, незначне зниження слуху справа. Про це повідомляють на сторінці Громадської О...
Фото
8 листопада у смт.Берегомет Вижницького району трапилась пожежа, де вогнеборцям вдалося врятувати життя буковинцю. Про це повідомляють на сайті Управління ДСНС України у Чернівецькій області. Повідомлення про те, що горить житловий будинок, Служба порятунку отримала від сусідів постраждалого о 23:18. На місце події оперативно виїхали вогнеборці 4 державної пожежно-рятувальної частини міста Вижниця та місцевий пожежно-рятувальний підрозділ смт. Берегомет....
Кримінал
Засуджений за розбій та шахрайство буковинець додав до свого злочинного «послужного» списку ще й зберігання наркотиків. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Чернівецької області. Вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці до чотирьох років двох місяців позбавлення волі за зберігання наркотичних речовин засуджено 32-річного в’язня Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор». Так, 15.08.2019, працівники ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор»,...
Суспільство
На адресу Чернівецького міського голови Олексія Каспрука надійшов лист від Представника Уповноваженого з питань партнерства з інститутами громадянського суспільства А.Мамалиги. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради. Текст листа виглядає так: «Під час моніторингу стану дотримання принципу недискримінації, здійснюваного Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини на підставі статті 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії...
Фото
Зловмисники телефонували довірливим громадянам за шахрайською схемою «Родич потрапив у ДТП» пропонували «вирішення питань» в поліції щодо непритягнення до відповідальності їхніх родичів, що не відповідало дійсності, вмовляли пересилати їм значні суми грошей. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області. Працівники Управління карного розшуку спільно з співробітниками Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, під час пров...
Пригоди
Невідома особа допустила наїзд на пішохода та зникла з місця події. Поліція розпочала кримінальне провадження. Винному загрожує до трьох років обмеження волі. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області. На спецлінію «102» надійшло повідомлення від жителя села Клішківці Хотинського району, що на проїжджій частині дороги він виявив чоловіка з тілесними ушкодженнями. На місце події одразу виїхали співробітники групи швидкого реагування т...
Кримінал
Колишнього працівника поліції Буковини засуджено до 3 років позбавлення волі зі штрафом та конфіскацією майна, крім житла. Чернівецький апеляційний суд підтвердив законність вироку Кіцманського районного суду Чернівецької області, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці заступник прокурора області Олег Пелепюк. Як повідомив прокурор, колишній поліцейський засуджений за те, що обіцяв за умови надання йому неправомірної вигоди посприяти в одержанні посвідчен...
Новини компаній
Всі багато вже чули про Чорні П'ятниці і кіберпонеділки, але День шопінгу 11 листопада - це щось новеньке. Давайте розберемося, що це за свято, і як пов'язаний маркетинг, холостяки і нумерологія. 1. У далеких 90-х чотири студента з Китаю вирішили дати свою відповідь Дню Валентина і оголосили 11.11 Днем холостяка. У цей день люди без пари відвідували вечірки і веселилися до самого ранку. 2. Якщо на 14 лютого прийнято дарувати подарунки коханим, то в День хо...