• Головна
  • Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень-листопад 2019 року
21:33, 8 січня 2020 р.

Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень-листопад 2019 року

Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень-листопад 2019 року

Про соціально-економічне Чернівецької області за січень-листопад 2019 року інформує пресслужба Головного управління статистики у Чернівецькій області.

Населення

Чисельність наявного населення області на 1 листопада 2019р., за оцінкою, становила 901,9 тис. осіб.

У січні–жовтні 2019р. чисельність наявного населення зменшилась на 2466 осібза рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 2118 та 348 осіб).

Кількість живонародженихусічні–жовтні 2019р.становила 7167 осіб, померлих – 9285 осіб.

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних наприкінці листопада 2019р. становила 5,3 тис. осіб і порівняно з кінцем жовтня 2019р. збільшилася  на 4,9%.

Більше половини (56,0%) від загальної кількості безробітних становили жінки.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, наприкінці листопада 2019р. становила 1607 одиниць, що на 27,3% менше порівняно з жовтнем 2019р. 

Навантаженнязареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) наприкінці листопада 2019р., становило 3 особи, що на 1 особу більше, ніж на кінець жовтня 2019р.

Середньооблікова кількість безробітних, які в листопаді 2019р. отримували допомогу по безробіттю, становила 3,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в листопаді 2019р. зменшився порівняно з жовтнем 2019р. на 3,6% і становив 2977 грн, що на 28,7% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–листопад 2019р. становила 7926 грн і збільшилася порівняно з січнем–листопадом 2018р. на 16,5%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–листопад 2019р. порівняно з січнем–листопадом 2018р. становив 109,0%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом листопада 2019р. зменшиласяна 21,7%або на 44,0тис.грн і на грудня 2019р. становила 158,5тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2019р. становив 0,02% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2019р.

Загальна сума боргу розподілилася між підприємствами оптової і роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (74,6%) та промисловості (25,4%).

На економічно активні підприємства області припадало 25,4% загальної суми боргу,на підприємства-банкрути –74,6%.

Протягом листопада 2019р. зменшилася заборгованість працівникам економічно активних підприємств в 2,2 раза або на 46,9 тис.грн. Уся сума боргу (40,2 тис.грн) припадала на промислові підприємства з водопостачання; каналізації, поводження з відходами. 

Соціальний захист

У січні–листопаді 2019р. призначено субсидіїна оплату житлово-комунальних послуг 102430домогосподарствам.

Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні–листопаді 2019р.становила 30887,2 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2019р. становив 378,0 грн (у листопаді 2018р. – 519,8 грн).

У листопаді2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 50428 домогосподарств.

Cубсидіїна придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового паливавсічні–листопаді 2019р.призначено 14375 домогосподарствам.

У січні–листопаді 2019р. сума призначенихсубсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 49983,3 тис.грн.

Середній розмір призначеноївлистопаді2019р. субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство становив 3658,7 грн (у листопаді2018р. – 3366,7 грн).

У cічні–листопаді 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1573,4 млн.грн, що становило 101,9% нарахованих за цей період сум.

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ)по області у січні–листопаді 2019р. становив 103,8% (у січні–листопаді 2018р. – 107,8%).

З початку 2019р. ціни на продукти харчування зросли на 5,7%. Суттєво подорожчали фрукти (на 14,6%), хліб (на 13,1%).Крім цього (на 8,7–1,3%) зросли ціни на масло, рибу та продукти з риби, сир і м’який сир (творог), молоко, цукор, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, овочі.

Водночас на 18,7% знизилися ціни на яйця, на 2,6% – на олію соняшникову.

У сфері освіти ціни зросли на 9,7% через підвищення вартості послуг дошкільної та початкової освіти (на 14,3%), вищої освіти (на 8,6%).

Збільшення цін у сфері охорони здоров’я на 2,4% викликане зростанням вартості амбулаторних послуг на 8,9% та послуг лікарень на 6,0%.

Водночас знизились ціни на послуги транспорту (на 4,8%) за рахунок зменшення вартості транспортних засобів (на 11,3%), палива та мастил (на 7,6%). Разом з тим, спостерігалось подорожчання перевезень залізничним та автодорожнім пасажирським транспортом (на 35,0% та на 0,9% відповідно).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дешевшими на 4,5%, що викликане зменшенням розміру плати за природний газ (на 17,2%). У той же час, зросли тарифи на послуги каналізації (на 15,7%), водопостачання (на 8,1%), утримання та ремонт житла (на 2,0%).

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–листопаді 2019р. порівняно з січнем–листопадом 2018р. становив 100,0%.

Індекс промисловоїпродукції у добувній та переробній промисловості становив 103,0%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 96,1%, у переробній промисловості – 103,3%.

Увиробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промисловоїпродукції в січні–листопаді 2019р. порівняно з січнем–листопадом 2018р. склав 94,6%.

Порівняно з січнем–листопадом 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився на 35,8%, у т.ч. у текстильному виробництві – в 1,9 раза, у виробництві одягу – на 14,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 96,4%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 96,8%.

Індекс промислової продукції в січні–листопаді 2019р. проти січня–листопада 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 98,1%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 97,1%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 108,6%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 88,9%.

У металургійному виробництві,виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 68,8%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні порівняно з січнем–листопадом 2018р. склав 146,8%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 109,9%.

Упостачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–листопаді 2019р. порівняно з січнем–листопадом 2018р. індекс промислової продукції склав 94,0%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 89,6%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукціїу січні–листопаді 2019р.порівняно з січнем–листопадом 2018р. становив 99,2%,індекс продукції рослинництва98,2%,індекс продукції тваринництва  101,3%.

На 1 грудня 2019р. під урожай 2020р. господарствами всіх категорій посіяно 62,9 тис.га озимих на зерно та зелений корм, що на 9,1% менше,ніж на 1 грудня 2018р.

Із загального посіву озимих площі зернових культур на зерно зменшились на 7,9 тис.га або на 14,4%, ріпаку, навпаки, збільшилися на 1,5 тис.га (на 10,1%). Найбільшу частку в озимому зерновому клині зайняли посіви пшениці озимої – 37,3 тис.га або 79,5%.

У січні–листопаді 2019р. господарствами всіх категорій вироблено54,8 тис.т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), що на 3,8% більше, ніж у січні–листопаді 2018р., 239,6 тис.т молока (на 4,8% менше),330,1 млн.шт яєць (на 4,2% більше)та 100,8 т вовни (на4,7% менше).

За розрахунками, на 1 грудня2019р. у господарствах усіх категорій утримувалось 84,8 тис. голів великої раготої худоби (на 4,1% менше, ніж на 1 грудня 2018р.),у т.ч. 50,6 тис. корів (на 3,0% менше), 152,0 тис. свиней (на 3,0% більше), 46,0 тис. овець та кіз (на 0,7% менше), птиці – 3,7 млн. голів (на 1,2% менше).

Будівництво

У січні–листопаді 2019р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 1,7 млрд.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2018р.  132,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 85,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 11,1% та 3,0% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів у січні–жовтні 2019р. становив 170,3 млн.дол. США, імпорту – 181,5 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2018р. обсяг експорту збільшився на 7,4%, імпорту – в 1,6 раза. Негативне сальдо становило 11,2 млн.дол. (у січні–жовтні 2018р. позитивне – 47,4 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,94 (у січні–жовтні 2018р. – 1,43).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 104 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 129,5 млн.дол. або 76,1% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–жовтня 2018р. на 11,0%.

Найвагоміші експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Румунії, Польщі, Німеччини, Греції, Італії, Великої Британії, Франції, Литви та Нідерландів, серед інших країн світу – до Білорусі, Туреччини, Молдови та США.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 97,2 млн.дол. або 53,6% від загального обсягу і збільшився проти січня–жовтня 2018р. на 43,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Німеччини, Румунії, Польщі, Італії, Литви та Болгарії, серед інших країн світу – з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі та США.

Основу товарної структури обласного експорту складали механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.

Основу товарної структури обласного імпорту складали механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) в січні–листопаді 2019р. становив 13,9 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянні з січнем–листопадом 2018р. становив 96,7%. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 7,4 млрд.грн і зменшився проти обсягу січня–листопада 2018р. на 3,1%.

Транспорт

У січні–листопаді 2019р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 1322,9 млн.ткм. У порівнянні з січнем–листопадом 2018р. вантажооборот збільшився на 16,4%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 2713,5 тис.т, що на 21,4% більше від обсягу січня–листопада 2018р.

Пасажирським транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 852,8 млн.пас.км, що на 7,5% менше від обсягу січня–листопада 2018р.

Пасажирським транспортомскористалось 54,4 млн пасажирів, що порівняно з січнем–листопадом 2018р. менше на 5,7%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив 704,6 млн.пас.км або 82,6% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 27,9 млн пасажирів або 51,4%. Порівняно з січнем–листопадом 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 8,4%, обсяги пасажирських перевезень – на 8,1%.

Читайте також: Зеленський поставив завдання відкрити кримінальне провадження щодо авіакатастрофи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#соціально-економічне #становище #буковина
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Оголошення
live comments feed...