• Головна
  • Чисельність населення в Чернівецькій області зменшилась, дані про соціально-еконмічне становище
Статистика
20:21, 7 березня
Надійне джерело

Чисельність населення в Чернівецькій області зменшилась, дані про соціально-еконмічне становище

Статистика
соціально-економічне становище Чернівецької області

соціально-економічне становище Чернівецької області

Про соціально-економічне становище Чернівецької області за січень 2021 року, повідомляє Головне управління статистики в Чернівецькій області, пише 0372.ua.

Населення

За попередніми даними, чисельність наявного населення області на 1 січня п.р., за оцінкою, становила 896,6 тис. осіб.

У 2020р. чисельність наявного населення області зменшилась за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 4543 та 523 особи).

Кількість живонароджених у 2020р. становила 8093 особи, померлих – 12636 осіб.

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень п.р. становила 9696 грн і збільшилася порівняно з січнем 2020р. на 18,5%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень п.р. порівняно з січнем 2020р. становив 111,7%.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом січня п.р. зросла в 1,6 раза і на 1 лютого п.р. становила 1856,0 тис.грн.

На початок лютого п.р. більше половини суми заборгованості припадало на підприємства промисловості (56,6%), 17,2% – транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 10,8% – сфери операцій з нерухомим майном, 8,9% – сфери оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, 6,5% – державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування.

Кількість працівників підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 лютого п.р. становила 410 осіб або 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 4527 грн, що в 2,1 раза менше від розміру середньої заробітної плати, нарахованої у січні п.р.

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області в січні п.р. становив 100,9% (у січні 2020р. – 100,5%).

На споживчому ринку області в січні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,0%. На 6,9–0,2% зросли ціни на яйця, овочі, цукор, олію соняшникову, рибу та продукти з риби, фрукти, хліб, гречані крупи, макаронні вироби, молоко, масло. Водночас на 0,5–0,1% подешевшали рис, сир і м'який сир (творог), мʼясо та мʼясопродукти.

Безалкогольні напої подешевшали на 0,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,5%, алкогольних напоїв на 0,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,6%, у т.ч. взуття – на 3,9%, одяг – на 1,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 4,3% відбулося в основному через підвищення тарифів на електроенергію на 36,6%, каналізацію – на 20,3%, водопостачання – на 15,1%. Разом з тим на 5,5% відбулося зниження цін на природний газ.

Чисельність населення в Чернівецькій області зменшилась, дані про соціально-еконмічне становище, фото-1

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 1,6% зумовлено подорожчанням послуг лікарень на 5,2%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,4%, амбулаторних послуг – на 0,3%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% у першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 1,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,7%, що пов’язано з підвищенням тарифів на міжміський та місцевий телефонний зв’язок (на 11,2% та 9,5% відповідно).

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2020р. становив 85,1%.

Індекс промислової продукції в добувній промисловості і розробленні кар’єрів становив 180,2%, у переробній промисловості – 76,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2020р. склав 52,3%.

Порівняно з січнем 2020р. індекс промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів становив 49,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 104,9%.

Індекс промислової продукції в січні п.р. проти січня 2020р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 146,3%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 97,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 89,0%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні в січні п.р. порівняно з січнем 2020р. склав 79,0%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні п.р. порівняно з січнем 2020р. індекс промислової продукції становив 108,9%.

 Сільське господарство

 Індекс сільськогосподарської продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2020р. становив 86,3%.

У січні п.р. господарствами всіх категорій, вироблено 3,5 тис.т м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), що на 23,6% менше, ніж у січні 2020р., 12,3 тис.т молока
(на 5,5% менше) та 16,1 млн.шт. яєць (на 14,0% менше).

На 1 лютого п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось
74,8 тис. голів великої рогатої худоби (на 6,0% менше, ніж на 1 лютого 2020р.), у т.ч. 47,9 тис. корів (на 4,4% менше), 143,6 тис. свиней (на 3,3% менше), 41,1 тис. овець та кіз (на 4,3% менше), птиці – 3,2 млн. голів
(на 11,4% менше).

Будівництво

 У січні п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 37,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2020р. становив    85,2%.

Нове будівництво склало 38,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 5,9%, реконструкція та технічне переоснащення – 55,3%.

У 2020р. в області прийнято в експлуатацію 246,8 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва: 78,4% − в одноквартирних будинках, 21,6% – у будинках із двома й більше квартирами.

У 2020р. загальної площі житлових будівель було прийнято в експлуатацію вдвічі менше, ніж у 2019р.

Прийнято в експлуатацію 1889 квартир. Середній розмір квартири становив 130,7 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 9769 м2 або у 2,0 раза менше порівняно з 2019р.

 Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2433,7 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 43,2% менше, ніж у січні–грудні 2019р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,4% від загального обсягу) освоєно в матеріальні активи.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій та кошти населення на будівництво житла, за рахунок яких освоєно відповідно 43,8% та 26,2% від загального обсягу капіталовкладень. Частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів, становила 16,2% від загального обсягу, коштів державного бюджету – 6,3%, інших джерел фінансування – 7,5%.

Найбільша частка від загального обсягу капітальних інвестицій освоєна будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками (30,8% від загального обсягу капіталовкладень), підприємствами промисловості (23,7%) та організаціями сфери державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування (23,3%).

 Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів у 2020р. становив 168599,4 тис.дол. США, імпорту – 171759,1 тис.дол. Порівняно з 2019р. обсяг експорту зменшився на 21,2%, імпорту – на 17,7%. Негативне сальдо склало 3159,7 тис.дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,98.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі
102 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 134238,8 тис.дол. або 79,6% від загального обсягу експорту та зменшився проти 2019р. на 17,5%.

Найвагоміші експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Румунії, Польщі, Німеччини, Італії, Литви, Австрії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Нідерландів та Греції, серед інших країн світу – до Республіки Молдови, Білорусі та США.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив
99814,3 тис.дол. або 58,1% від загального обсягу і зменшився проти 2019р. на 13,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Румунії, Німеччини та Польщі, серед інших країн світу – із Російської Федерації, Туреччини та Китаю.

Основу товарної структури обласного експорту складали механічні та електричні машини, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби.

Основу товарної структури обласного імпорту складали механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту.

У 2020р. експорт послуг становив 44829,6 тис.дол. США, імпорт – 5120,6 тис.дол. Порівняно з 2019р. експорт зменшився на 5,3%, імпорт збільшився на 14,1%. Позитивне сальдо становило 39709,0 тис.дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 8,75.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами із 70 країн світу.

У 2020р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, яких було реалізовано
на 18133,9 тис.дол. (40,5% від загального обсягу експорту). Послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг надано
на 10685,4 тис.дол. (23,8%), послуг, пов’язаних
із подорожами –
на 9164,1 тис.дол. (20,4%).

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 29902,7 тис.дол. або 66,7% від загального обсягу експорту та зменшився проти 2019р. на 13,6%.

Найбільші обсяги експорту послуг здійснювались до Румунії – 38,6% від загального обсягу експорту, Індії – 18,0% та Нідерландів – 12,5%.

Основу структури імпорту послуг у 2020р. складали послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, ділові та транспортні.

Потреба в імпортних послугах задовольнялася, в основному, за рахунок послуг із Німеччини, Фінляндії та Польщі.

Імпорт послуг із країн ЄС становив 4346,6 тис.дол. або 84,9% від загального обсягу імпорту і збільшився проти 2019р. на 17,4%.

Внутрішня торгівля

 Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) в січні п.р. становив 1,4 млрд.грн, що на 1,1% більше від обсягу січня 2020р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні п.р. становив 0,7 млрд.грн, що на 4,7% менше від обсягу січня 2020р.

 Транспорт

 У січні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажообіг в обсязі 34,4 млн.ткм. У порівнянні з січнем 2020р. вантажообіг зменшився у 2,6 раза.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 63,7 тис.т, що на 48,3% менше від обсягу січня 2020р.

Пасажирським транспортом виконано пасажирообіг в обсязі
29,1 млн.пас.км, що у 2,5 раза менше від обсягу січня 2020р.

Пасажирським транспортом скористалось 1553,6 тис. пасажирів, що порівняно з січнем 2020р. менше в 3,0 раза.

Пасажирообіг, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), у січні п.р. становив 25,7 млн.пас.км або 88,3% від загального обсягу пасажирообігу, обсяг пасажирських перевезень – 943,3 тис. пасажирів або 60,7%. Порівняно з січнем 2020р. пасажирообіг та обсяг пасажирських перевезень автомобільного транспорту зменшився у 2,2 раза кожен.

 Читайте також: У Туреччині стартує туристичний сезон: коли там чекають українців

У Туреччині стартує туристичний сезон: коли там чекають українців

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#статистика #споживчий ринок #ціни #Чернівецька область
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить

Коментарі

Оголошення
live comments feed...