Управління статистики повідомляє про зменшення населення на Буковині

Соціально-економічне становище чернівецької області за січень 2019 року. 

Населення

За попередніми даними, чисельність наявного населення області на   1 січня п.р., за оцінкою, становила 904,4 тис. осіб. 

Упродовж 2018р. чисельність населення зменшилась на 2327 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення – 2549 осіб. Водночас був зафіксований міграційний приріст – 222 особи. 

Кількість живонароджених у 2018р. становила 8710 осіб, померлих – 11259 осіб. 

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості) 

Кількість зареєстрованих безробітних наприкінці січня п.р. становила 6,3 тис. осіб, що на 5,9% більше, ніж на кінець грудня 2018р.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, на кінець січня п.р. становила 1334 одиниці і збільшилася на 1,0% у порівнянні з груднем 2018р. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з кінцем грудня 2018р. збільшилося на 1 особу і на кінець січня п.р. становило 5 осіб.

Середньооблікова кількість безробітних, які в січні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 5,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю збільшився порівняно з груднем 2018р. на 4,8% і становив 2743 грн, що в 1,5 раза менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень п.р. становила 6958 грн і зросла порівняно з січнем 2018р. на 17,7%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень п.р. порівняно з січнем 2018р. становив 109,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) області протягом січня п.р. збільшилася на 5,0% і на 1 лютого п.р. становила 145,5 тис.грн., з неї 56,7 тис.грн припадало на економічно активні підприємства.

Уся сума заборгованості економічно активних підприємств утворилася на підприємствах з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.  

Соціальний захист

У січні п.р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 6460 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 6349,3 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство становив 982,9 грн (у січні 2018р. – 993,1 грн).

У січні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 55828 домогосподарств (18,2% від загальної кількості домогосподарств області).

Cубсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні п.р. призначено 30 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 89,0 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство становив 2966,7 грн (у січні 2018р. – 2401,0 грн). 

У cічні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 227,5 млн.грн, що становило 67,5% нарахованих за цей місяць сум. 

Ціни 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області у січні п.р. становив 100,9% (у січні 2018р. – 102,1%).

Індекс споживчих цін на продукти харчування у січні п.р. становив 102,3%. Найбільше подорожчали овочі (на 13,7%). Також спостерігалось зростання цін на фрукти (на 5,6%), масло, м’ясо та м’ясопродукти (на 1,6% кожного виду), макаронні вироби (на 0,9%), хліб (на 0,8%), рибу та продукти з риби, молоко (на 0,7% кожного виду). Водночас подешевшали яйця (на 0,8%), цукор та олія соняшникова (на 0,5% кожного виду). 

У сфері охорони здоров’я ціни збільшились на 1,1%, що було зумовлено підвищенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 1,3%. Також подорожчали послуги санаторно-курортних установ (на 7,6%) та стоматологічні послуги (на 0,4%). 

Водночас відбулося зниження цін на транспорт (на 0,8%), що викликане зменшенням вартості палива та мастил (на 4,9%), транспортних засобів (на 0,5%). Разом з цим подорожчав проїзд у міжміському поїзді. 

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2018р. становив 99,6%.

Індекс промислової продукції у добувній та переробній промисловості становив 105,1%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 78,3%, у переробній промисловості – 105,4%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2018р. склав 104,5%. 

Порівняно з січнем 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився у 2,0 раза, у т.ч. у текстильному виробництві – у 2,4 раза, у виробництві одягу – на 16,8%. 

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 98,4%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 98,1%. 

Індекс промислової продукції в січні п.р. проти січня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 49,6%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 71,2%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 85,8%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 63,6%. 

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 111,9%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні в січні п.р. порівняно з січнем 2018р. склав 154,7%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 97,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні п.р. порівняно з січнем 2018р. обсяг промислової продукції зменшився на 7,1%, у т.ч. у виробництві електроенергії – на 21,8%. 

Сільське господарство 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2018р. становив 103,7%. 

У січні п.р. господарствами всіх категорій вироблено 4,0 тис.т м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), що на 2,3% менше, ніж у січні 2018р., 13,4 тис.т молока (на 2,8% менше), 20,6 млн.шт яєць (20,6% менше). 

За розрахунками, на 1 лютого п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 82,8 тис голів великої рогатої худоби (на 4,1% менше, ніж на 1 лютого 2018р.), у т.ч. 51,7 тис. корів (на 5,6% менше), 145,4 тис. свиней (на 3,5% більше), 43,7 тис. овець та кіз (на 1,6% менше), птиці – 3,3 млн. голів (на 9,6% більше).

Будівництво

У січні п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 36,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2018р. становив 47,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 88,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 3,6% та 8,4% відповідно.

У 2018р. в області прийнято в експлуатацію 287,5 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва: 81,7% − в одноквартирних будинках, 18,3% – у будинках із двома й більше квартирами.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла порівняно з 2017р. збільшилась в 1,5 раза.

Прийнято в експлуатацію 2105 квартир. Середній розмір квартири становив 136,6 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 8,8 тис.м2, що в 3,1 р.б., ніж у 2017р.

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3437,1 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 6,7% більше, ніж у січні–грудні 2017р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,4% від загального обсягу) освоєно в матеріальні активи.

Основну частку капітальних інвестицій за видами активів (72,0% від загального обсягу) становили інвестиції в нові активи, в які спрямовано 2476,5 млн.грн. Витрати на капітальний ремонт становили 460,5 млн.грн (13,4% від загального обсягу), витрати на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію та модернізацію – 367,5 млн.грн (10,7%).

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій та кошти населення на будівництво житла, за рахунок яких освоєно відповідно 32,8% та 28,0% від загального обсягу капіталовкладень. Частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів, становила 17,5% від загального обсягу, коштів державного бюджету – 13,8%.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності вагому частку (35,7% від загального обсягу капіталовкладень) спрямовано в будівництво. Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками в січні–грудні 2018р. освоєно 1227,5 млн.грн капітальних інвестицій.

Промисловими підприємствами освоєно 440,1 млн.грн або 12,8% від загального обсягу інвестицій.

Зовнішньоекономічна діяльність 

Обсяг експорту товарів у 2018р. становив 200,1 млн.дол. США, імпорту – 139,6 млн.дол. Порівняно з 2017р. обсяг експорту збільшився на 33,6%, імпорту – на 23,3%. Позитивне сальдо становило 60,5 млн.дол. (у 2017р. також позитивне – 36,6 млн.дол.). 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,43 (у 2017р. – 1,32). 

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 105 країн світу. 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 144,9 млн.дол. або 72,4% від загального обсягу експорту та збільшився проти 2017р. на 45,1%. 

Серед країн ЄС найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії, Німеччини, Польщі, Греції, Нідерландів та Італії.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу були до Білорусі, Молдови та Туреччини.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 85,2 млн.дол. або 61,0% від загального обсягу і збільшився проти 2017р. на 30,2%. 

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Румунії, Німеччини та Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Туреччини та Китаю. 

Основу товарної структури обласного експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, готові харчові продукти, меблі. 

Основу товарної структури обласного імпорту складали механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту, недорогоцінні метали та вироби з них, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них. 

У 2018р. експорт послуг становив 38137,6 тис.дол. США, імпорт – 1975,5 тис.дол. Порівняно з 2017р. експорт збільшився в 1,5 раза, імпорт – на 6,7%. Позитивне сальдо становило 36162,1 тис.дол. (у 2017р. також позитивне – 23180,4 тис.дол.). 

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами з 82 країн світу. 

У 2018р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, яких було реалізовано на 14580,0 тис.дол. (38,2% від загального обсягу експорту). Послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг надано на 8760,0 тис.дол. (23,0%), послуг, пов’язаних з подорожами – на 7029,8 тис.дол. (18,4%).

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 25301,1 тис.дол. або 66,3% від загального обсягу експорту та збільшився проти 2017р. в 1,6 раза. 

Найбільші обсяги експорту послуг здійснювались до Румунії, Індії, Нідерландів та Канади.  

Від зарубіжних партнерів підприємствами області найбільше було отримано ділових послуг – на 939,5 тис.дол. (47,6% від загального обсягу імпорту послуг) та транспортних – на 670,8 тис.дол. (34,0%). 

Потреба в імпортних послугах задовольнялася, в основному, за рахунок послуг з Польщі, Туреччини, Чехії, Німеччини та Фінляндії. 

Імпорт послуг із країн ЄС становив 1416,0 тис.дол. або 71,7% від загального обсягу і збільшився проти 2017р. на 41,9%. 

У 2018р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 4895,8 тис.дол. США.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), залучених в економіку області з початку інвестування, на 31 грудня 2018р. становив 44048,7 тис.дол. З країн ЄС внесено 37469,2 тис.дол. (85,1% від загального обсягу по області) та з інших країн світу – 6579,5 тис.дол. (14,9%). Прямі іноземні інвестиції в область надійшли з 38 країн світу. До найбільших країн-інвесторів входили Нідерланди, Румунія, Кіпр, Італія, Ізраїль, Туреччина, Австрія та Німеччина, на які припадало 81,5% від загального обсягу прямих інвестицій по області.

Більше половини (53,9% від загального обсягу) прямих інвестицій (акціонерного капіталу) зосереджено на підприємствах промисловості – 23723,5 тис.дол.

Певну зацікавленість у іноземних інвесторів викликали підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, в яких акумульовано 9317,0 тис.дол. (21,2% від загального обсягу прямих інвестицій). 

Внутрішня торгівля 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні п.р. становив 1174,7 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) за січень п.р. у порівнянні з січнем 2018р. становив 105,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 624,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,1% більше від обсягу січня 2018р.

Транспорт 

У січні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 88,6 млн.ткм. У порівнянні з січнем 2018р. вантажооборот збільшився на 23,1%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 140,6 тис.т, що на 20,6% більше від обсягу січня 2018р. 

Пасажирським транспортом у січні п.р. виконано пасажирооборот у обсязі 71,1 млн.пас.км, що на 4,9% менше від обсягу січня 2018р.

Пасажирським транспортом скористалось 4,4 млн пасажирів, що в порівнянні з січнем 2018р. менше на 10,5%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив 58,5 млн.пас.км або 82,3% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 2,2 млн пасажирів або 49,6%. У порівнянні з січнем 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 5,9%, обсяги пасажирських перевезень – на 19,2%, повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій області.

статистика дані
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Культура
17 жовтня 2019 року у залі чернівецької філармонії відбудеться концерт академічного симфонічного оркестру. Солістом буде КОСТЯНТИН ЛУКИНЮК (скрипка,США - Україна). Костянтин Лукинюк - талановитий чернівецький скрипаль-віртуоз. Переможець та лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Хлопцеві 20 років, навчався в Чернівецькій музичній школі №2 та у коледжі мистецтв імені С. Воробкевича. Талант хлопця помітив відомий скрипаль Олег Криса, який...
фото
Потерпілу водій автомобіля одразу після пригоди відвіз до центральної районної лікарні. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області. На спецлінію «102» надійшло повідомлення, що в селі Рукшин чоловік допустив наїзд на місцеву жительку, яка раптово вибігла на дорогу. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Хотинського відділення поліції. Правоохоронці встановили, що 33-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Porsche C...
Суспільство
14 жовтня, о 12 годині, на горі Голяк, що панує над Добринівцями, біля будинку лісника, де збудовано пам’ятний хрест, відбудеться поминальне дійство – вшанування невідомої сотні оунівців, яких у липні 1944 року по звірячому знищили енкаведисти. Про це повідомляє Заставна сьогодні. Пройдуть роки і це магічне місце стане найбільш відвідуваним туристами, бо воно, одне з найбагатших на цікаві пам’ятки історії. Кілька тисячоліть тому, тут було священне капище я...
фото
У Чернівцях художники розмальовують обшарпані фасади будинків. Ідея перетворення старих фасадів на витвори мистецтва належить кільком чернівецьким волонтеркам. До проєкту "Місто малювання" долучилися близько двох десятків людей: художники, поети, письменники. Одним словом, активна молодь. Розмальовувати стіни почали минулого року: прогулюючись Чернівцями, помітили, що чимало фасадів розписані лайливими написами та малюнками. Закупили фарби, пензлі і так ст...
фото
В Україні заборонили застосовувати препарат "Альбунорм" від французького виробника "Октафарма", який використовували для підвищення кількості альбуміну в крові. Про це повідомляє obozrevatel.com з посиланням на пресцентр Державної служби України з лікарських засобів. Розпорядження стосується виключно ліків "Альбунорм" 25% (250 мг/мл) по 50 мл у флаконах № 1 для інфузій (скло тип II) з пробкою, серії L827A668A Заборона розчину була прийнята на підставі лист...
Суспільство
Свято Покрови Божої Матері та ікона Покрови є одним із найбільших християнських свят, воно символізує невпинне заступництво Владичиці за рід людський. Велике православне свято Покрова Пресвятої Богородиці присвячене чудесному явищу Богоматері віруючим. За переказами, в цей день військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ'я – Константинополь. Жителі візантійської столиці звернулися з молитвою і проханням про порятунок до Богороди...
фото
Днями у Чернівцях за підтримки управління молоді та спорту Чернівецької ОДА відбувся Форум Відповідальних Людей на тему: «Молодь, кар'єра, досягнення: історії відповідального успіху». Програма Форуму передбачає панельні дискусії, лекції та ряд інших напрямків. Про це повідомляють у Чернівецькій ОДА. Зокрема, одна з найцікавіших панельних дискусій була з  Паулем Пшеничкою — учителем фізики та астрономії вищої кваліфікаційної категорії Чернівецького міського...
фото, відео
Вчора у обласній філармонії чернівчани слухали музику свободи і дружби у виконанні Оркестру військово-повітряних сил США та Національного президентського оркестру. Міжнародний діалог підтримав Національний президентський оркестр. Розпочавши виконанням Гімну України, музиканти перейшли до традиційних маршів, зокрема, Маршу запорозьких козаків, виконали американський джаз часів Другої світової війни, свінгову версію українських пісень "Многая літа", "Червона...
фото
У Чернівцях водій легкового автомобіля розтрощив електроопору, намагаючись уникнути наїзду на пішохода. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Чернівецької області. За інформацією правоохоронців, автопригода сталася на вулиці Винниченка у суботу, 12 жовтня, ввечері. Унаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. Зі слів водія та очевидців, водій автомобіля Honda Accord, намагаючись уникнути зіткнення з пішоходом, який переходив дорогу в невстановленом...
Новини по темі
Вшанування невідомої сотні оунівців відбудеться сьогодні на Буковині
Важливі ліки від опіків заборонили в Україні - інформація для буковинців
Третій вихідний: які свята сьогодні відзначають буковинці?
Форум відповідальних людей у Чернівцях зібрав спікерів, найкращих у різних сферах
У ході земельної реформи врахують інтереси всіх сторін - про важливе для буковинців
У письменниці з Буковини Марії Матіос помер син
Кінофестиваль "Буковина" - з'явилася програма заходів
Аварійні гойдалки: майданчик за 60 тис грн прослужив буковинцям пів року
Завтра продовжать асфальтувати проспект у Чернівцях - тролейбус №1 ще не курсуватиме
Коли почнеться реєстрація на пробне ЗНО-2020 - інформація для школярів Буковини